Gdy dojeżdżamy do schroniska Carrel zaczyna padać deszcz...