Po drodze na Chimborazo przejeżdżamy przez osadę rdzennych mieszkańców...