Udało się! Weszliśmy na szczyt kanioniu w nieco ponad 2.5 godziny!