Drogę do pierwszego schroniska na Chimborazo umila nam widok wikuni